easy website maker
Mobirise

Program
"U harmoniji sa sobom"


Ciklus od 4 tretmana (jedanput sedmično tokom meseca) -
kompletan rad sa telom i emocijama uz korišćenje
mekih manuelnih tehnika i energetskih tehnika

1 tretman

Uvodni razgovor, 
rad sa telom
uz korišćenje mekih manuelnih tehnika, analiza izvršenog pregleda i rada, saveti.
60 minuta

2 tretman

Lokalni rad sa telom
uz korišćenje mekih manuelnih tehnika. 
45 minuta

3 tretman

Rad sa zonama napetosti u telu
koje nastaju kao posledica negativnih emocionalnih stanja.
45 minuta

4 tretman

Rad sa telom
uz korišćenje energetskih tehnika.
45 minuta


2–3 dana nakon svakog tretmana je period adaptacije.
Za to vreme se preporučuje uzdržavanje od težih fizičkih aktivnosti
kao i uzimanje dovoljne količine čiste vode.

1 tretman
  • Uvodni razgovor (priroda aktivnosti, sportska aktivnost; istorija povreda, operacija, kao i stomatološke intervencije; ishrana, uzimanje lekova; tegobe, žalbe). 
  • Opšti pregled biomehanike tela, pregled stanja skeletno-mišićnog sistema, provera tonusa mišića, stanja limfnog sistema. Otkrivanje postojanja razlike u dužini nogu, provera položaja karličnih kostiju, stanja kičme, stomaka, mišića grudnog koša i ramenog pojasa, napetosti dijafragme. 
  • Rad na uspostavljanju balansa skeletno-mišićnog sistema, cirkulacije tečnosti u organizmu, otklanjanja prekomerne napetosti u telu.  
  • Analiza izvršenog pregleda i rada, saveti.

Efikasnost tretmana određuje se na osnovu
opuštenosti tela, pojave osećaja odmornosti, olakšanja i oslobađanja

2 tretman
  • U zavisnosti od uočenih problema za vreme prvog tretmana, to može biti rad sa kičmom, dijafragmom, stomakom, nogama i oblasti karlice, grudnim košem i rukama, glavom i vratom.  
  • Takođe se posmataju i miofascijalne i vaskularne veze koje u telu mogu da izazovu napetost (noge+stomak, noge+pojas, noge+grudni koš. ruke+grudni koš, ruke+vrat, glava+stomak).

Efikasnost tretmana se određuje na osnovu
opuštenosti tkiva, povećanja njihove pokretljivosti, obnavljanja njihove funkcije,
pojave osećaja olakšanja i oslobađanja

3 tretman
  • Vrši se pregled tela i otkrivaju se delovi sa zonama napetosti, koje su posledica fizioloških promena i reakcije čoveka na stresne situacije (strah, ljutnja, razdraženost, nezadovoljstvo, osećaj krivice, samoograničenja).  
  • Ovaj tretman podrazumeva dva načina rada (istovremeno):  rad sa telom uz korišćenje mekih manuelnih tehnika i korišćenje alati za Biološko centriranje. 

Efikasnost tretmana se određuje na osnovu
opšte relaksacije tela, pojave osećaja lakoće i živahnosti

4 tretman
  • Prilikom tretmana se uspostavlja harmonija unutrašnjih procesa, otklanja se napetost, normalizuje kompletno disanje organizma, uspostavlja balans tkivnih struktura.
  • Rad sa telom se vrši uz pomoć laganih, delikatnih, mekih dodira. 

Efikasnost tretmana se određuje na osnovu
opšte relaksacije tela, osećaja mira i spokojstva

Trajanje prvog tretmana je 60 minuta, sledećih - 45 minuta. 
Programa se sastoji od 4 tretmana, koje se odvijaju u intervalu od 1 sedmica.